Ny her?

Registrer deg for å samle dine tur-o klipp, delta i vennskapelig konkurranse med venner og kjente og del turopplevelser med andre i vår turblogg.

Turbloggen

Fortsatt mulighet for å få merker og diplomer

Ca 140 deltagere har registrert sine koder fra årets sesong. Av disse har hhv 41, 14 og 24 klart kravet til gull-, sølv- og bronsemerket.

Vi har nå delt ut merker til alle som har bedt om dette, men dersom det fortsatt er noen som ønsker seg merke og/eller diplom for årets sesong,send en epost til tur@konnerud.no , så fikser vi det.

Vinnere av gavepremier

Blant alle som har registrert koder fra sesongens poster og/eller stolper er følgende personer trukket ut som vinnere av gavepremie:

TurOrientering:
Alexander Strand, Finn Ljønes og Kristin Alstad Rukke. (turkompass + turkart)

Stolpejakt:
Anna Hall, Marit Linnestad og Tor Brenhoel. (gratiskonvolutt i turO 2020 + turkart )

Vi gratulerer!

Sjekk av turmål for 2020

Selv med stadig kortere dager er det også nå flotte forhold for turer i marka, om enn litt bløtt akkurat denne helga.

Ettermiddagen i dag har blitt brukt til sjekk av turmål for kommende sesong, og runden ble avsluttet ved kanten av dette tjernet. Her blir det post i 2020 🙂

Trekning av gavepremier

Gavepremier trekkes ut blant de som registrerer sine koder innen 1.november. Dette gjelder for både turOrientering og Stolpejakt.

Diplomer og merker forventes utlevert i starten av november.

2019-sesongen over

Med høstferien unnagjort har også 2019-utgaven av Konnerud IL sin turOrientering kommet til vegs ende. Vi oppfordrer derfor alle til å registrere sine koder snarest mulig. Dette kan gjøres her på turportalen, eller ved å skanne kortrollkortet og sende dette til tur@konnerud.no

De siste dagers nattefrost har gjort sitt til at løvfallet har startet for fullt og undervegetasjonen visnet, med dertil god sikt og bedret fremkommelighet i marka som resultat. Vi håper flest mulig fortsetter å benytte marka til mosjon og rekreasjon, til fots og på sykkel, fram til snøen legger seg for godt.

Dammyrtjern/Veia naturreservat

Tjernet har gode fiskemuligheter etter ørret og abbor. Kultiveringsarbeid utføres av Mjøndalen Jeger og Fiskeforening. Ligger 325 m.o.h.

Utløpet fra tjernet er starten på bekken «Veia», som renner ned mot Portåsen og Mjøndalen. Veia har store naturverdier i kraft av å være ei velutviklet lavlands-kalkbekkekløft og vurderes som regionalt til nasjonalt verdifull. De største verdiene er knyttet til relativt gammel og variert granskog, men også til kalkfuruskog. 15. mars 2019 ble Veia naturreservat formelt godkjent i statsråd. Post 75 ligger i kanten av reservatet, så vi oppfordrer til spesielt hensynsfull ferdsel her.

I vestenden av tjernet finnes et område med rikmyr, som er den myrtypen med størst artsmangfold.

Aktivitetstips for høstferien

Minner om at årets tur-O-poster står ute t.o.m. 6.oktober. Stolpejakt 3 står ute t.o.m. 15.oktober.
Med høstferien rett rundt hjørnet kan det være greit med et lokalt aktivitetstips:
Stolpejakt 3 som en sykkeltur !