Årsmøtet gikk som forutsatt torsdag

Postet av Melhus IL - Orientering den 2. Mar 2024


Denne forsamlinga, inklusive fotograf Kjell Rune, deltok på o-avdelingas årsmøte i Gruva torsdag kveld: Stein Ivar, Hege, Trine, Kristin, Frank Egil, Martin, Eivind og Atle.

Antall oppmøtte var like stort som i fjor og sakene gikk unna i en fei. Den fyldige årsmeldinga ble bladd gjennom og kommentert - mye å skrive om! Regnskapet og budsjett framlagt. Et relativt stort underskudd som delvis var tatt inn i budsjettet for i fjor. Mange starter i løp, ekstra mye utskifting av postenheter og litt heng i innbetaling av kontingent fra løpere i våre løp er årsakene. Både tilskudd og mva-kompensasjon på investeringer vil komme oss til gode inneværende år, noe som kom delvis fram i budsjett for 2024. Det var satt opp i balanse.

Valg er spennende saker og en grundig arbeidende valgkomite fikk en stor oppgave som til slutt endte med at alle som var på valg tok gjenvalg!

Styret og andre funksjoner er som følger etter valgene:

LederAtle Pedersen
Styremedlem, nestlederHege Solhjem Melhuus
Styremedlem, kassererStein Ivar Foss
Styremedlem, sekretærFrank Egil Holm
Styremedlem Eivind Bakk
VaramedlemKristin Lerli
TurorienteringStein Ivar Foss og Frank Egil Holm
Ukens Løype
Kjell Rune Logan Halvorsrud
KartansvarligEivind Bakk
ValgkomiteKjell Rune Logan Halvorsrud og Martin Melhuus

Som det kan fornemmes, gikk årsmøtet nokså smertefritt.


Som en avveksling i strabasene, ble det så en pause med vått og tørt. Kristin hadde bakt smakelige kaker til møtelyden!


Så gikk vi over til et medlemsmøte som tok for seg hva vi forventer framover i dette året. Her er en oppramsing av kjente aktiviteter:


 • Treningsløp med O6`ere

 • Sprintcup

 • Finn-Fram-Dager

 • WOW - Verden o-uke

 • Ungdomsløp

 • OG Stafett

 • Bedriftso-stafett

 • GbN 10 år

 • Tur-o

 • Ukens løype

 • Klubbtur til bl.a. MNM i Molde sist i august

Vi har mye å se fram til dette året også!

Intensiv trenings-start etter vinterferien

Postet av Melhus IL - Orientering den 28. Feb 2024


Det hele startet med langkjøring ned Løvsetvegen og gangvegen oppover i retning kirka. 30 minuttet en veg og så snu for å ta seg tilbake til Høyeggen for de 11 deltagerne.

Så var det raskt omskifte for å gjøre seg klar for ei god inne-økt, Hva hadde Frank Egil på lur denne gangen tro? 

Oppvarming er nødvendig - se video. Øvelse går ut på å utstyre en eller to personer med f.eks. refleksvest. Disse personene skal prøve å ta i de andre deltagerne og når det lykkes, må de stoppe opp og stå i brei fotstilling. Oppgaven til de andre som ikke har blitt tatt, er å krype mellom føttene for å befri de som står stille. Veldig intensivt og moro, der øvelsen har fått navnet Stiv heks eller Sura som vi sa i oldtida.

I fortsettelsen fikk vi 3x45 sekund styrkeøving med 30 sek. pause og etterfulgt av en litt lenger pause før neste øvelse. Det ble øvelser for de fleste muskelgrupper i kroppen før vi ga oss. Vi får vel beskjed ett par døgn senere om hvilken effekt treninga har gitt!Økta ble elegant og fredelig avsluttet med 3x45 sekunder med 90-graderen - innbakt 10 froskehopp mellom disse. Siste 90-graderen var det konkurranse i å stå lengst! De yngste tok kaka der med Emelia som "vinner". Til slutt avrundet vi med litt lett uttøying.

Først trening nå blir o-løp ved Lerli`s, men aller først kommer årsmøtet torsdag kveld kl 1900 i Gruva 2. etasje.
Langtur og styrketrening onsdag fra Høyeggen

Postet av Melhus IL - Orientering den 25. Feb 2024


Onsdag 28.februar er det atter trening fra Høyeggen med Frank Egil som vert.

Kl 1900 venter en langtur fra Høyeggen skole. Individuelt tilpasset løypelengde. Arrangøren legger opp til en mest mulig isfri runde, men sonderer traseen før start og det kan være at det kommer en anbefaling om piggsko i Messenger-gruppa i forkant av treninga. Husk refleksvest, og gjerne hodelykt.  

Kl 2000 blir det en sedvanlig slitsom (les helsebringende) styrketrenings-sirkel inne i gymsalen på Høyeggen.
Faktaboks om vår o-kart

Postet av Melhus IL - Orientering den 21. Feb 2024


O-avdelinga har kart over store områder som tabellen viser.

Stor-Gimse er en sammenslått base over skogskarta over Gimse/Hollumsåsen, Våttåsen, Momarka/Sjetnmarka og den nyeste tilveksten over Kregneskjølen. Lengst ned i nyhetssaken er det et bilde-utsnitt over tekstforklaringa til en Ski-orienteringsvariant over samme område.

Vassfjellet vest er som før, inklusive de gamle kartområdene Lenadalen, Vassfjellet vest med Svartåsen.

Øyberg-kartet er nå i utstrekning som vi tok det over fra Wing på 1980-tallet. Vi har dermed kuttet ut området mellom Blekesmarka og Onsåsen som vi synfarte inn for noen år siden.

Melhus Sprintbase er et sammenhengende kart over hele vårt område som har blitt utgitt i sprintnorm: Området strekker seg fra Brekkåsen og Gimse i sørvest, via Varmbo, Melhus sentrum Ø/V, Anemarka, Rye, Brubakkhaugen, Høyeggen, Åsen fram til Lerli, Loddgårdstrøa og Rønningen/Løvset i nordøst.

Den midtre kolonnen i tabellen viser utstrekninga i km2 og høyre kolonne viser hvor mange enkeltobjekter som er på de ulike karta. At sprintkartet har mang objekter skyldes bl.a. et i et tettsted er det overlest av urbane detaljer i motsetning til glisne skogsområder. Hus bruker både omriss og fyll-farge som gjør at antallet der dobler seg.

Vil du lære mer om kart og historien bak disse, kan du lese mer i 70-årsberetninga på hjemmesida.


Årsmøte

Postet av Melhus IL - Orientering den 20. Feb 2024

Årsmøtet avholdes 29. februar 2024 kl 19:00, 2. etasje i klubbhuset Gruva.

Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett. 

SAKLISTE:

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under møteprotokollen.
 3. Årsmelding 2023 (se vedlegg).
 4. Årsregnskap 2023 (se vedlegg).
 5. Budsjett 2024 (se vedlegget).
 6. Valg. Det skal velges tre styremedlemmer for 2 år, ansvarlig for –Turo for 1 år, ansvarlig for Ukens løype for 1 år, kartansvarlig for 1 år og en person i valgkomiteen for 2 år.

Etter årsmøtet og en enkel servering, har vi medlemsmøte hvor vi diskuterer planer og ideer for årets sesong.

Årsmøtepapirer