Årsmøte måndag 26.2 kl 1800

Postet av Førde Idrettslag den 20. Feb 2024

Viser til innkalling til årsmøte publisert 26.01.24.
Det vert årsmøte i Førde IL Orientering måndag 26. februar kl 18.00 på FIL-huset i Hafstadparken. 

Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeføre. 
2. Godkjenne innkalling og sakliste. 
3. Val av dirigent. Forslag frå styret: Yngve Årdal
    Val av referent. Forslag frå styret: Knut Even Hole
    Val av 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle årsmelding 2023. 
5. Behandle rekneskap 2023.
6. Vedta budsjett 2024
7. Behandle forslag og saker.
    Forslag frå Kurt Grønli om å gi tillitsvalte eit honorar for dekking av uspesifiserte utgifter
   i forbindelse med utøving av verv (sjå vedlegg) 
8. Valg

Følgjande dokumenter lagt ut på nettsida:
- Årsmelding 2023. Inneheld: Årsmelding 2023, rekneskap 2023 og budsjett 2024. 
- Innkomme forslag om å gje tillitsvalgte eit honorar for dekking av uspesifiserte utgifter 

Valkomiteens innstilling vert presentert på årsmøtet.

Velkomen til alle o-venner!

Med vennleg helsing 
Styret FIL-Orientering


Årsmelding 2023 .pdf

Forslag til årsmøte 2024.pdf


Hovedløp, landsleir, webinar og utøvarforsikring

Postet av Førde Idrettslag den 6. Feb 2024

Norges Orienteringsforbund sender ut ein del informasjon om ulike kurs og webinar. Deler litt informasjon om det som er komt siste vekene:

Informasjon om Hovedløp og O-landsleir 

Arrangør av Hovedløp og O-landsleir (HL/OLL) i 2024, Fredrikstad SK, inviterer i samarbeid med Norges Orienteringsforbund til åpent webinar om HL/OLL:  TIRSDAG 13. FEBRUAR KL 20.00 – 21.00 på teams.

Målgruppene for møtet er spesielt ledere, trenere og foresatte til ungdomsløpere i alle klubbene og kretsenes ansatte, ledere og HL/OLL-kretskontakter.

 Program:

Informasjon om HL/OLL i Fredrikstad 2.-7. august 2024

  • Visjon for HL og OLL 2024  
  • Rammeprogram - viktigste hendelser  
  • Organisering, inkludert ledere og unge trenere
  • Hvem kontaktes ved spørsmål Informasjon og våre markedsføringskanaler - følg med, dette vil du ikke gå glipp av

Påmelding innen tirsdag 13. februar kl 18:00 i Eventor/forbundsaktiviteter : https://eventor.orientering.no/Activities/Show/5493

Alle påmeldte får tilsendt lenke til teams på e-post etter kl 18.00

Vi håper mange benytter mulighet til å få tidlig informasjon om arrangementet og kan stille spørsmål.

Besøk gjerne nettsiden for arrangementet: https://fsk.no/hl2024


Sunn idretts foreldre- og ungdomswebinar 2024

I år holder vi et webinar som ungdom og foreldre kan se sammen! Innholdet tilpasses ungdom fra 15 år og deres foreldre - men webinaret kan også ses av yngre ungdommer. 

 Hold av datoen torsdag 18. april, kl. 19-20.45. Del med dem det kan være relevant for!

I webinaret møter dere Kasper Kvello (som mange ungdom kjenner som "Styrketreneren", blant annet på Tik Tok), Martin Norum (fagkonsulent ernæring ved Olympiatoppen) og Beate Anstensrud (klinisk ernæringsfysiolog og foredragsholder i Sunn idrett). Program følger nærmere!

Les mer her! https://sunnidrett.no/


Utøverforsikring

 NIF har utviklet en ny og enklere løsning for kjøp og administrasjon av lisenser og utøverforsikringer. Dette betyr blant annet at alle som har fylt 13 år og er medlem av en klubb tilknyttet NOF nå har mulighet til å kjøpe forsikring via vår nye landingsside i Min Idrett.

 Se vilkår og kjøp utøverforsikring 2024 HER

Forsikringen er frivillig, og er tilgjengelig for alle medlemmer fra 13 år og eldre. (For utøvere til og med 12 år gjelder NIFs barneidrettsforsikring.)

Forsikringen koster kr 1190,- pr år og gir tilvarende dekning som både skiforbundets og friidrettsforbundets utvidete lisenser.  

Forsikringen gir utøver dekning med svært rask behandlingstid. Utredning og behandling du ellers måtte ha bekostet selv, dekkes mot egenandel. 

 Adresse til landingsside for kjøp av forsikring: https://www.minidrett.no/lisens/cmrpqpmf0001kd7c70jg