Gaula`s St.Hans-kuten er en langdistansejuvel her i distriktet.

Postet av Melhus IL - Orientering den 11. Jun 2017

Er det på tide med en fornyet interesse for løpet som har slike lange tradisjoner? Det er løyper og klasser som skulle passe de flest løpere med en del o-kunnskap. Løpet går i høyfjellsterreng og myrlandskap med glissen skog. Innbydelsen kan leses her. Påmeldingsfristen er fredag 16. juni!

Bildet er fra 1964 og viser at Per H. Gylland og Arne Foss (far til Stein Ivar Foss) planlegger dette årets løp. De sitter på Kleivhøgda som kan hende er nokså sentralt område for årets løp. Det var også disse to som stod i spissen når Hovin startet opp med St.Hans-kuten i 1961 som løpsleder og løypelegger.

Det var Sportsklubben Wing som tidlig i 50-åra arrangerte et fjell-løp kalt Jutulkuten i Gauldalstraktene. Flere av de lokale o-løperne deltok i flere år og fikk stor sans for denne løpsformen. Da o-interessen var noe dalende mot slutten av 50-tallet ble løpet lagt ned en periode. Da var det at noe av de ivrigste i Hovin idrettslag tok opp tradisjonen og fikk ordnet regler for løpet. Det var i orden for Wing, men bare dersom løpet navn ble døpt om.

Første løpet ble arrangert i 1961 og nå med navnet St.Hans-kuten. Siden er løpet blitt arrangert hvert eneste år til nå. Både Jutulkuten og senere St.Hans-kuten var parløp fram til 1970 og hadde i starten ei løype på inntil 25 km som senere ble ble utvidet til to løyper/klasser og ikke langt ut på 60-tallet enda flere løyper/klasser.

I år er det 50 år siden OL Gaula ble stiftet. Ikke lenge etter oppstarten fikk de i 1971 overta ansvaret for løpet fra Hovin. Da hadde de fleste o-løpere i dette distriktet blitt Gaula-løpere og overdragelsen var nokså naturlig. Samtidig med skiftet var det naturlig å se på reglene og fra da av har løpet gått som individuelt løp med fellesstart. Ivar Løberg var løypelegger i 1971 noe han har vært i mange år siden. Vinner ble den ikke helt ukjente Stig Berge (Freidig) som før øvrig har beste km-tid i alle løp med 5 min. og 20 sek. over 21km (1975).

I 2011 utga Gaula ei jubileumsbok som mye av dette stoffet er klippet fra. Der kan det bl.a. leses at gjennomsnittlig antall deltagere har ligget mellom 65-80. Flest deltagerår har Hallgeir Øyan som i 2010 hadde 35 løp som løper eller arrangør. Gammel-lensmann John Gisnås er kanskje den løper som har deltatt over den lengste perioden med 31 år og han startet i 1961.

Løpere fra Melhus har i de fleste åra deltatt i løpet og det er notert over 30 løpere fra MIL av de neste 1000 navn i løpet totalt Flest ganger fra oss har Ivar Keiserås med 17 godkjente løp. Audun Bakk har 12 løp (hvorav tre seiere i H21- (2005, 2006 og 2013) og Trine Sunnset har 11 løp. Videre har Gudmund Kleiven 7 løp og så kommer det 5 løpere med 4 løp hver: Thomas Bedin, Frode Fallmyr, Audun Kleiven, Berit O Sunnset og Ole I Sunnset. Tre løp har Tor I Hammer, Jan Petter Opedal og Eivind Bakk, mens Tor Moxnes, John Lerli og Asbjørn Singstad har to løp. Til sist er følgende løpere registrert med ett løp:Gerd Aune, Rolf Aune, Jarle Bakk, Kristin Brækken, Hans Gunnar Bruheim, Tor Duesten, Odd Granås, Eli Hårstad, Henning Hårstad, Reidar Monsen, Eivind Opedal, Ingrid Opedal, Bjørg Singstad, Jens Olav Singstad, Sigurd Sunnset, Torbjørn Tranmæl og Mona Windseth.

Kartet viser løpsområdet som St.Hans-kuten skal gå i dette året og med et kart som er nokså likt med årets, men nå med målestokk i 1: 15000. Samlingsplassen ved Altbjøra er brukt mange ganger opp gjennom åra og var også brukt første gang Hovin startet det hele i 1961.

John er ivrig etter å få med flere på årets løp og han har følgende på hjertet:

Dette er et fint og spennende terreng på 400-700 m.o.h. Det er lange løyper på 1:15.000-kart og det er forholdsvis slakke myrer på en del av kartet, men i sørøst ligger et storkupert fjellområde som flere av løypene sikkert vil gå i. Knauser og innsjøer vil være ei gotteriskål for løypelegger Hallgeir Øian.

St.-Hanskuten tar oss tilbake til orienteringssportens vogge, i ville fjell, der det kunne være to-tre kilometer mellom hver post. Du er alene (hvis du vil....) og overgitt til naturkreftene.... (til tross for fellesstart). Spennende! Anbefales....!

Les om årets løp med link øverst i denne nyhetssaken!