Hege tildelt MIL`s fortjenestemedalje

Postet av Melhus IL - Orientering den 28. Mar 2021


Årsmøtet gikk digitalt slik som så mye gjør i disse dager. Sammen med Hege fikk Kjetil Øyum, og Siri Thue fortjenestemedalje. Kjetil for sin innsats for tilrettelegging av løyper på Kregneskjølen sommer som vinter siden 1980-tallet. Siri fikk utmerkelsen for sitt arbeide som økonomiansvarlig i hovedlaget og fotballturneringa Melhus Cup.

Kriteriene for å få fortjenestemedalje er følgende:

Fortjenestemedaljen tildeles med diplom. Kan tildeles den eller de som har utført et særlig godt arbeid for laget – sportslig eller administrativt:

  • Idrettsutøvere som har vært gode ambassadører for laget gjennom nasjonal eller internasjonal deltakelse. Utmerkelsen tildeles etter kandidatens idrettskarriere er slutt eller nedtrappet til lokal deltakelse.
  • Idrettsutøvere som har vært gode ambassadører for laget gjennom sin innsats i en lengre periode – selv uten å kunne skilte med topp-plasseringer.
  • Idrettsutøvere som etter endt karriere tar hånd om rekruttering i laget og arbeider aktivt som trener, instruktør eller tar annet administrativt arbeid over lang tid.
  • Medlemmer som påtar seg store ansvar- og arbeidsoppgaver i forbindelse med utbygging av anlegg, og som med stor entusiasme arbeider til lagets beste – som også kan være en kortere periode.

Begrunnelsen for at Hege fikk fortjenestemedalje er dette:

Med sin iver for o-sporten og for å fremme et godt klubbmiljø, har hun blitt en bærebjelke i o-avdelinga i Melhus.

Hege kom til Melhus en del år før årtusenskiftet og løp i den perioden for sin moderklubb Freidig. Rundt år 2000 meldt hun seg som Melhusløper og har siden vært stødig med.

Som tillitsvalgt kom hun med i 2013 og har sittet i styret siden 2014 og til i dag og har bidratt med mye og variert. Som turansvarlig har Hege funnet sin plass. Med en gjennomtenkt logistikk og sans for å fremme trivsel er turene alltid vellykket.

Hege har i mange år vært både løpsleder og løypelegger i interne løp.

I tillegg har hun stilt opp hver gang som funksjonær i store og mindre løp og arrangement som klubben tar på seg - ofte som premieansvarlig.

Hege utfører sine oppgaver med stor iver og er alltid pliktoppfyllende. Tross et seriøst engasjement har Hege med seg et godt og lunt humør som bidrar til et godt klubbmiljø.

I tillegg har hun en ekte interesse for o-sporten og idrett i især og er en stolt og ivrig o-løper som utad representerer våre klubbfarger med stolthet.

 

Det er nok mange som kjenner seg igjen i begrunnelsen for tildelinga. Alltid med og alltid blid og støttende. Det som gjør henne "komplett" i denne sammenhengende er at hun samtidig er en svært habil o-løper som deltar jevnlig. Det er med å holde o-miljøet samlet også ved delta i små og større o-løp og samlinger .

Styret er svært glad over at Hege kunne få denne utmerkelsen. Heia!