Årsmøtet for 2022!

Postet av Kirkenes Idrettsforening den 27. Feb 2023

Styret i Kirkenes Idrettsforening inviterer herved alle medlemmer til årsmøte.

Dato: 27.03.2023 

Tid: 18:00

Sted: Nothing Hill

 

Alle medlemmer som ønsker å ta opp saker på årsmøtet, må sende disse til styret innen 13.03.2023 til post@kirkenes-if.no.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil være tilgjengelige for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.kirkenes-if.no.

 

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/ting-valgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lovnorm KIF i dokumenter på www.kirkenes-if.no.

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta på årsmøtet og være med på å ta beslutninger som vil påvirke fremtiden til Kirkenes Idrettsforening.

 

Med vennlig hilsen,

Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.