UHØYTIDELIG NM LØYPEBESKRIVELSE

Postet av Andreas Emil Hansen den 18. Mai 2024

NM i halvmaraton og Tveide rundt

En uhøytidelig beskrivelse av NM-løypa

NM i halvmaraton blir en del av markeringa av Birkenes idrettslags 100-årsjubileum. Laget

som ble stifta 18. november i 1924 har i årenes løp arrangert diverse norgesmesterskap åtte ganger før. Dette blir første gang at et mesterskap innen friidrett står på programmet. Seinere på sommeren skal også NM i terrengsykling avvikles med start og mål på samme plassen i Birkenesparken. Og på høsten, nærmere bestemt siste søndag i oktober, avholdes Svalandsgubben skauløp, også den med start og mål her i parken.

NM-starten går på den nye friidrettsbanen med tartandekke som kom i 2022. Kursen settes ut på Rv41, Telemarksveien og ned Strøget til Lina som er traseen til nedlagte Lillesand- Flaksvandbanen. Denne jernbanen, som i sin tid var Norges korteste, ble åpna 3. juni 1896 og nedlagt i 1953. Nå er deler av traseen i bruk som asfaltert gangvei. En modell av et damplokomotiv er plassert ved Lina.

Løypa følger gang- og sykkelveier store deler av traseen. I en krapp sving skal du under Fv402, Lillesandsveien. I samme slengen krysser du Møllebekken. Du ser det ikke, men der veien krysser denne bekken ligger også den gamle jernbanebrua. Bilveien er rett og slett bygd oppå jernbanen. Videre går turen parallelt med veien, fortsatt på sykkelstien, forbi Myrane. Her var arena for NM på ski i 1963, et arrangement som eldre birkenesinger husker med stolthet og glede. 15000 tilskuere med kong Olav i spissen gjorde mesterskapet til en festforestilling. Sammen med deltakerne, sjølsagt. Hele den tidas norgeselite med Harald Grønningen som den aller største var på plass.

Forbi Øvre Birkeland mot Øygarden får du en del stigning, den lengste bakken i løypa. Til gjengjeld blir det lettløpt fra Øygardskleiva forbi Sjølskådkjerret nedover Bjønndalen til Mofia. I krysset ved Jordbruna kan de som er med i «Tveide rundt» ta til høyre, mens NM-løypa fortsetter til et punkt der du må foreta en 180 graders vending. Da er du ved veien opp til steinbruddet ved Vestre Fjellvann omgitt av heiene Lille Ranneshei og Hefteheia (tidligere kalt Pissefjellet pga. ei vannåre som seinere ble ødelagt av fjellsprenging). Litt før vendepunktet ser du fortsettelsen av den tidligere nevnte jernbanetraseen der den tar av sørover og straks etter krysser Moelva over Jernbruna. (Pass på om du kommer langs veien med bil i mørket, her er et godt hjortetråkk).

Du er staks tilbake ved krysset ved Jordbruna, og denne gangen kan du sette kursen forbi et industriområde mot Tveide stasjon. Igjen blir du minnet om den gamle jernbanen, og her er stasjonsbygningen godt bevart. Nå er den overtatt av en stiftelse dannet av entusiaster som vil bevare mest mulig av den gamle jernbanen. Like ved stasjonen står fire store bautasteiner som det hersker en viss usikkerhet om. De kalles Skilsteinane, og det er knyttet et sagn til dem.

Nå følges bilveien gjennom landbruksgrenda Tveide som i tida før 1869, da Vestlandske hovedvei gikk gjennom bygda, var et knutepunkt med både lensmann, postgård, skysstasjon og tingsted. Og på et møte 15. juli 1814 var 103 bønder innkalt til et møte på Tveide for å avgi troskapsed til den nye grunnloven(!).

Etter Tveide skal du ned Anneskleiv, over Oksebekk og opp en bakke til Valtjønn. Denne tjønna ble en gang midt i 1880-åra senka og «snudd». Nå renner bekken ut av tjønna her i sørenden, mens den opprinnelig hadde utløp mot nord til tidligere nevnte Møllebekken ved Myrane. Før senkinga var det flere «valer», bukter, som hadde gitt tjønna navn.

Ved Blåsenberg, som er navnet på den tidligere folkeskolen på Birkeland, tar løypa av til høyre over Hauane, et navn som kommer av at mange gamle gravhauger fantes i området. Herfra blir det slakt utfor til Myrane før alle som løper halvmaraton må ut på en ny runde i nøyaktig samme løype.

Når du etter hvert kommer tilbake til dette punktet etter to fullførte runder, tar du samme vei gjennom undergangen på Fv402, opp Lina og Strøget mot mål i Birkenesparken.

GOD TUR og FORNØYELSE

Birkeland, 16.05.2024

Trygve Løland


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.