Strykenåsen naturreservat

Postet av Konnerud IL den 18. Mai 2024

Postene 16 - 19 på blå tur Konnerudkollen ligger nær grensen til Strykenåsen naturreservat.

Naturreservatet ble opprettet i 2002, for å bevare barskog på kalkgrunn med svært rik og sjelden karplanteflora. Det er påvist flere rødlistede arter innenfor reservatets grenser.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.