Tiltaksplan 2016

Postet av Førde Idrettslag den 16. Feb 2016

Vi har laga utkast til tiltaksplan 2016. Utkastet til tiltaksplan er i stor grad tilpassa aktivitetar vi kan søke om tilskot til. Nærløp og K-løp er derfor ikkje lagt inn i planen. Tiltaksplanen må behandlast og godkjennast på årsmøtet, og skal gå som vedlegg til søknader om støtte frå NOF og ev. SFOK. Du finn utkastet i Filarkivet i mappa "PLanar".


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.