Fra forsiktig synfaring i løpstraseer til egenproduksjon av kart i 50-åra

Postet av Melhus IL - Orientering den 20. Jul 2016

Kart og løp de første på 1950-tallet var preget av gjenbruk av kjente kart utgitt siste del av 40-åra. Først på 50- tallet var det mange ungdommer og stor aktivitet med nybegynneropplæring Tre medlemmer var også for første gang på løypeleggerkurs i Orkdal.

3. oktober var det duket for nasjonalt løp i Våttåsen. Kartgrunnlaget var slett ikke det beste, så det ble synfart hele 200 timer for å kunne presentere et godt nok kart til et så stor arrangement.Synfaringa var det Arne Solem og Ivar Keiserås som stod for og for første gang på eget kart ble veier og til dels stier lagt inn og ekvidistansen er bare 10 meter. Løpet ble i siste liten flyttet til den 17. oktober for det viste seg at det var elgjakt i området først på oktober. Det ble en masse mer-arbeide av det og, men det var løpsdagen som ble mest nervepirrende. Løpet hadde hele 230 påmeldte og det var vervet 50 personer til funksjonærer - mesteparten til postmannskap. Tidlig på løpsdagen var bare halvparten dukket opp og det ble i hui og hast startet en dør til dør-aksjon på Hollum for å rekvirere nok folk. Alt ordnet seg til slutt og arrangementet ble en suksess. Langløype var 11km og ble vunnet av dette årets bronsevinner i NM, Rolf Krogstad fra NTHI med tida 2 timer og 12 minutter.


Kart over Brekkåsen (nåværende Gimse). Synfarer Ivar Keiserås.


Kart over Høyeggen fra Meeggen til nesten opp til Loddgårdstrøa. Synfarer Odd Kåre Gimse.

Så tidlig som i 1955 starter den nye tid i kartproduksjonen. Disse to karta over Brekkåsen og Høyeggen er nokså moderne i sin tid med målestokk 1:10000 og 10m ekvidistanse og må betegnes som nærkart. Formålet var å kunne bruke de til opplæring i skolen i skoletida, men også til annen nybegynneropplæring. Her er det tatt med veier. stier og kraftledninger og militærleieren i sentrum øst er skravert inn. Fargene var blått, rødt og kvitt og trykt med spritduplikator. Synfarerne Ivar og Odd Kåre var juniorer på den tida.


Neste store arrangement kom i 1961 og ble arrangert ved Ulvtjønna i Flåmarka. Også denne gangen ble det synfart i løpstraseene av John Melhuus og Jens Olav Singstad. 150 deltagere startet i løpet som var et nasjonalt løp. Fortsatt er det postmannskap i marka, kartet blir utlevert i svart/kvitt og løperne får oppgitt bare en og en post og må merke på selv på hver post. Kartet viser oppslag ved start og med 1. post og slikt oppslag var det på alle postene. Løpet hadde 150 deltagere og kartet ble også benyttet i kretsløp i 1964.

Dette markerte et skille i o-idretten i Melhus. Det skulle gå flere år ute arrangement og når det ble på slutten av 60-tallet var det på de nye spesialkarta som Freidig, NTHI, Wing og Gaula hadde. Først i 1977 kom neste kart over Lenadalen og fra da har det vært sammenhengende kartproduksjon i klubben.