Generelle betingelser ved kjøp

Turorientering.no drives av Norges Orienteringsforbund. På Turorientering.no kan du kjøpe turer/turpakker med orienteringskart og tilhørende info fra arrangører av turorientering. Det er hver enkelt arrangør og ikke Norges Orienteringsforbund som står ansvarlig for orienteringskartene og informasjon om turene.
Ved kjøp av turer eller turpakker via Turorientering.no aksepterer du disse generelle betingelsene.

Priser

Priser fastsettes av hver enkelt arrangør for de turer/turpakker de gjør tilgjengelig for salg på nett. Alle priser er oppgitt i NOK. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m. Det tas forbehold om trykkfeil og prisendringer samt tekniske feil. Ta kontakt på post@turorientering.no hvis du skulle ha noen spørsmål vedrørende informasjon som gis.

Bestilling

  1. Turer/turpakker som kan kjøpes på nett bestilles via Turorientering.no.
  2. Salget av turer/turpakker kommer først i stand hvis og når det lykkes Turorientering.no å registrere betalingen. Skulle betalingen ikke lykkes (f.eks. fordi den angitte konto ikke eksisterer, ikke har dekning, kredittkortnummeret er feil, eller kortet har nådd kredittgrensen), blir ikke kjøpet gjennomført.
  3. Når kjøpet er gjennomført vil bestilte turer/turpakker bli gjort tilgjengelig for nedlasting umiddelbart via kvittering sendt pr. e-post til den e-postadressen som angis ved bestilling.
  4. Nedlastede turer/turpakker skrives så ut av kjøper.
  5. Ved bestillinger hvor kjøper i tillegg har valgt levering via post vil ferdig opptrykkede turer/turpakker bli levert til postadresse angitt ved bestilling etter 7-10 dager.

Betaling

Du kan benytte Vipps, VISA eller MasterCard. Betaling vil bli fullført så snart kvittering med digitale versjoner av turer/turpakker er tilsendt. Alle transaksjoner blir behandlet Bloc AS gjennom Nets (tidl. BBS), som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Vipps, Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart av Nets i henhold til kortselskapenes regelverk.

Personopplysninger

Turorientering.no behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

Reklamasjon

Foreligger det feil eller mangler ved turer eller turpakker kjøpt på Turorientering.no må du innen rimelig tid etter at du oppdaget dette gi Norges Orienteringsforbund skriftlig tilbakemelding om mangelen. Norges Orienteringsforbund vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre med formål å finne en løsning. Du kan i slike tilfeller kontakte oss på post@turorientering.no.

Endring av betingelser

Norges Orienteringsforbund har til enhver tid rett til å endre nærværende betingelser. De gjeldende betingelser vil alltid fremgå på Turorientering.no.