Rød tur Svarterudbekken satt ut

Postet av Konnerud IL den 30. Apr 2023

De 14 turmålene, postene 58-71, på kartutsnitt Svarterudbekken venter nå på besøk. Det aktuelle terrenget er for det meste bart. Lavereliggende partier vil stedvis kunne oppleves som bløte. 


Merk: Svarterudbekken er i øyeblikket flomstor, og derfor krevende å krysse tørrskodd. Dette er den markerte bekken som renner fra vest mot øst, nær postene 65 og 69. Se vedlagte bilde for punkt der det er mulig å krysse via en klopp.


Området Svarterudbekken overlapper med området Hundremeterskogen. Grønn tur Hundremeterskogen vil derfor kunne passe å ta samtidig som rød tur Svarterudbekken.

Post 64 - stein.

Området har en del partier med tett løvskog. Inntil løvet spretter er sikten svært god. Post 63 sett fra drøye 100 meters hold.

Anbefalt sted for kryssing av Svarterudbekken.

Grønn tur Hundremeterskogen satt ut

Postet av Konnerud IL den 30. Apr 2023

Postene 1-10 er nå på plass i skogen. Dette er vår enkleste tur i år, plassert i området sørover i fra Svensedammen/Konnerud stadion.


Området er så godt som bart, men det er stedvis fortsatt litt bløtt. Når snøen er helt borte vil denne turen kunne gjennomføres med terrengsykkel - kun ett parti på ca 200 meter med «trillesti».


Området Hundremeterskogen overlapper med området Svarterudbekken. Grønn tur Hundremeterskogen vil derfor kunne passe å ta samtidig som rød tur Svarterudbekken.

Post 2 - utløpet fra Svensedammen

Post 5 - (gang)bro.

Vårtegn

Post 10. I bakgrunnen skimtes deler av løypenettet rundt Konnerud stadion, sist oppkjørt for 2 dager siden.

Vårtegn 2.
Føremelding for blå tur Haddelandsdammen

Postet av Konnerud IL den 29. Apr 2023

Deler av terrenget ble besiktiget lørdag ettermiddag. Det har smelta mye de siste dagene, men det er stedvis en del igjen. Fremkommeligheten er jevnt over bra. 

Områder uten naturlig avrenning vil kunne stå under vann. Det må påregnes å treffe på flere myrer og bekker enn det som er tegna inn på kartet.

Anbefalt skotøy er fjellstøvler eller tilsvarende.

Post 28 er et godt eksempel på snøforholdene. Den nordvendte og skyggefulle delen av søkket har fortsatt noe snø, mens postflagget står mer åpent.

Sti over demningen på Haddelandsdammen. 

Samme sti som på forrige bilde, tatt 10 meter inn i skogen motsatt vei. Stiene i området er mye brukt, og derfor faste å gå på.

Haddelandsdammen er for tiden en dam, ikke drenert myr som på sommeren. Ligger ca 100 meter nord for post 28.

 
God sikt, også i lauvskog

Postet av Konnerud IL den 29. Apr 2023

Stadig flere poster er nå på plass i skogen. Stedvis svært god sikt, før løvet spretter.

Postflagg ved høydepunkt, sett fra drøye 100 meter 🌿

 
Postutsetting pågår

Postet av Konnerud IL den 26. Apr 2023

1. mai nærmer seg, og utsetting av poster pågår for fullt. 

Forholdene varierer svært mye, fra halvmeter’n med snø til tørre og fine kollepartier. Går alt etter planen vil 4 kart være klare 1. mai.

Knusktørt på høydedraget rundt post 66.

 Svarterudbekken er i skrivende stund kun mulig å passere ved å vasse, ofte til knærne.
Våre utsalgssteder i 2023

Postet av Konnerud IL den 21. Apr 2023
Blå tur Haddelandsdammen er satt ut

Postet av Konnerud IL den 19. Apr 2023

De 18 første av årets turO-poster er nå på plass i skogen, nærmere bestemt i Strømsåsen. 


MERK: Det er stedvis mye snø i terrenget. Vi anbefaler derfor å drøye med denne runden inntil det står mai på kalender'n.


Sjekk av snøforhold i Strømsåsen

Postet av Konnerud IL den 16. Apr 2023

Det er i dag gjennomført befaring i Strømsåsen, med tanke på å sjekke snøforholdene rundt noen av årets postdetaljer.

Ikke uventet var det store forskjeller i snømengde, fra tilnærma barmark til «full vinter».

Kolleparti der det snart vil henge et postflagg.

 På kartet står det sti 🤔
Stolpejakt 1 er satt ut

Postet av Konnerud IL den 14. Apr 2023

Stolpejakt 1 er nå satt ut. 

10 stolper langs gang- og sykkelvennlige steder, fra Tolerud ned mot Konnerud Skole.

Gratis deltagerkart kan lastes ned fra vår nettside , turO.no/Konnerud , evt hentes hos Fargexperten på Konnerudsenteret.

God jakt!

Hvor får man kjøpt årets kart?

Postet av Konnerud IL den 13. Apr 2023

Fortsatt ei uke igjen til de første postene blir satt ut (i Strømsåsen), men årets deltagerkonvolutt er nå mulig å få kjøpt.


Prisene er i år:
Deltagerkonvolutt kr 350
Nærtrimpose kr 175 (kun de 3 nærmeste/enkleste turene)
Enkeltkart kr 75 (kun tilgjengelig for kjøp via nettside)


Våre utsalgssteder er:
Fargexperten på Konnerudsenteret
Circle K på Konnerud
Løplabbet på Bragernes
DNT-butikken på Bragernes
Intersport på Gulskogensenteret
Sport1 /Tri-Sport på Gulskogen


På vår nettside turO.no/Konnerud er det mulig å kjøpe følgende :
Deltagerkonvolutt for levering hjem pr post
Deltagerkonvolutt, nærtrimpose og enkeltkart for nedlasting

Snart tid for Stolpejakt 1

Postet av Konnerud IL den 8. Apr 2023

Ei uke igjen til oppstart av Stolpejakt 1 (15. april). På tide å gjøre istand stolpene.

Oppstart for Stolpejakt og turOrientering

Postet av Konnerud IL den 1. Apr 2023

Sommerdelen av 2023-sesongen nærmer seg. Første runde av Stolpejakt settes ut 15. april, første kart med turO-poster 20. april. Totalt tilbyr vi i år 30 stolper og 80 poster i perioden april - oktober.

Det er åpnet for kjøp av kart og turpakker på turO.no/konnerud , samt bestilling av turO-konvolutt for levering hjem pr post. Turpakker vil bli mulig å få kjøpt hos våre utsalgssteder f.o.m. 14. april.

Det er mulig å følge oss på Facebook: facebook.com/turokonnerud