Rød tur Svarterudbekken satt ut

Postet av Konnerud IL den 30. Apr 2023

De 14 turmålene, postene 58-71, på kartutsnitt Svarterudbekken venter nå på besøk. Det aktuelle terrenget er for det meste bart. Lavereliggende partier vil stedvis kunne oppleves som bløte. 


Merk: Svarterudbekken er i øyeblikket flomstor, og derfor krevende å krysse tørrskodd. Dette er den markerte bekken som renner fra vest mot øst, nær postene 65 og 69. Se vedlagte bilde for punkt der det er mulig å krysse via en klopp.


Området Svarterudbekken overlapper med området Hundremeterskogen. Grønn tur Hundremeterskogen vil derfor kunne passe å ta samtidig som rød tur Svarterudbekken.

Post 64 - stein.

Området har en del partier med tett løvskog. Inntil løvet spretter er sikten svært god. Post 63 sett fra drøye 100 meters hold.

Anbefalt sted for kryssing av Svarterudbekken.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.