O-løp 23. juni ved Brevasshytta - med resultat

Postet av Førde IL den 16. Jun 2021

20 løparar deltok på løpet. Resultata finn du her:

-------------------------------------------------------------------------- 


Sogndal IL og Førde IL orientering inviterer til nærløp i Bøyadalen i Fjærland, mellomdistanse, onsdag 23. juni.

Første start kl 17.00. Fleksibel start fram til 18.30. 10 minutt å gå til start i A-løypene. Start like ved arena i C- og N-løypene.

Frammøtestad/arena: Parkeringsplassen aust for Brevasshytta ved Bøyabreen i Fjærland, Sogndal Kommune.

Løyper og klassar: A-lang 4,4 km. A-kort 3,1 km. C-løype 1,9 km. N-løype 1,1 km. Det er inndelt ei klasse for kvinner, og ei for menn i kvar av løypene.  Kart: Bøyadalen M: 1. 7 500. Utgitt 2014.

Kartet har framleis høg kvalitet, men nokre parti er prega av til dels sterk tilvekst av buskar og tre, og litt meir stein i dei opne skred-områda. Løypeleggar har difor lagt  trasèar og postar i samsvar med dette for å sikre at løparane kjem gjennom utan at slump-momentet får vesentleg innverknad. Det vil ved frammøte vere kartoppslag som  viser terrengdelane med størst avvik i høve til vegetasjon. Terrenget har i trasèane middels til god løpbarheit.

Påmelding på Eventor innan kl 12.00 løpsdagen. Eller på e-post til torodd.os@enivest.net innan kl 22.00 dagen før (tysdag). Vi tillet etterpåmelding/direktepåmelding i alle klassar på  arena, men oppfordrar alle om å melde seg på via Eventor eller på e-post innan dei oppgjevne fristane. Dette er av ressurs- og miljømessige omsyn. Meld deg på her:

Stemplingssystem: Emit. Brikke kan eventuelt leigast av arrangør ved frammøte.
Premiering: Ingen premiering på løpsdagen, løpet inngår i samla opplegg for premiering dei to laga har for sine respektive nærløp.

Smittevern: Vi følgjer NOF og FHI sine retningslinjer.

Løpsleiarar: Christian Frøyd, Sogndal IL og Helge Schei, Førde IL
Løypeleggjar: Magnus Sandven, Sogndal ILKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.