Midtnorsk mesterskap 2002

Postet av Melhus IL - Orientering den 2. Aug 2021


Vi nærmer oss Midtnorsk mesterskap på Kvikne og noen har mimret om da vi arrangerte stafett i MNM 2002. Jeg har ikke klart å finne bilder fra dette arrangementet i farten, men viser bilder av løps- og parkeringsprogrammet som i solgte ved samlingsplass. Vi får ta en grundigere omtalen ved 20-årsjubileet nest år.

Foranledninga for at vi ble medarrangør var at IL Leik hadde tatt på seg arrangementet og jobbet med det første halvår 2001 og så etter hvert at det kunne bli i overkant mye for en liten o-klubb for et så stort arrangement og begynte å lete etter medarrangør og evt. løp som kunne settes bort.

I et møte med o-kretsen, Leik og oss i oktober 2001 ble det enighet om at Leik tok sprint fredag fra Gåsbakken skole og normaldistanse lørdag fra Skogstuggu ved Ellingsvatnet og Melhus tar stafetten søndag 18. august. Da var det bare å sette i gang!

Vi måtte først bestemme oss for kart og hadde Både Sjetnmarka og Øyberga var aktuelle, sistnevnte med et litt bedre kart da, men vi hadde svært begrenset parkering- og samlingsplassarealer. Etter litt betenkning stilte undertegnede seg villing til å bruke enga på flata under Bjønnabakken som parkering og vi kunne også få bruke Bjønnabakken til kjøkkenfunksjoner og redskapshuset til min bror som "arrangørtelt" for sekretariatet. Da ble det bestemt at Øyberga ble løpsområdet.

Vi hadde møter med Leik gjennom vinteren/våren 2002 og fordelte ansvar og økonomi. For innbydelse, EKT, påmelding, startnummer og løpsprogram samarbeidet vi med - også økonomi vedrørende sponsorer til arrangementene med unntak av kartsponsing. Regnskap for hvert løp ble holdt atskilt i laga.

Begge lag var i startgropa for bruk av EKT til tidtaking, men ingen hadde løpsprogram på PC. Det ble innkjøpt våren 2002 og vi fikk en intensiv opplæringsperiode på EMIT sitt system fram til løpsstart. 

Så var det nøkkelfunksjonene: Jeg ble overtalt til å ta løpslederjobben og Nils Melhuus ble løypelegger. Det ble så utnevnt personer i andre viktige nøkkelfunksjoner og fylt inn personer til resten av funksjonærplassene. Til sammen var vi drøyt 25 funksjonærer i sving løpsdagen. Bildet under er et utdrag fra funksjonærlista:Løpsdagen opprant  med særdeles flott vær, men kanskje litt i overkant varmt for både løpere og arrangør med sine nærmere 30 grader på Bjønnabakken. Det stilte 76 lag til start med tre etapper hver. I tillegg var det nybegynnerløype og småtroll-løype. Stor deltagelse!

Nils hadde ordnet løyper med spredningsmetoder (gafling) og løperne fikk prøve seg i det vaskeliga terrenget mellom Bjønnabakken og Onstjønna. Løypene ble godt mottatt og var uten løypeleggerfeil som vanlig med Nils.

Det meste av arrangementet gikk på skinner med ett stort unntak og et lite. Det lille var at vi ikke fikk kontakt med meldepost på jaktradioene og måtte improvisere i målområdet.

Så var det EMIT løpsprogram: Det var helt nytt for oss, men vi fikk ikke prøvd det i løp før vi MNM. Bare "tørrtrening" inne i klubbhuset. Løpsprogrammet skulle vise seg å ikke var helt enkelt - særlig ikke stafettfunksjonen som flere lag tidligere hadde trøblet med. Da løperne kom inn fra 1. etappe ble de ikke registrert inn i løpspc. I hvert fall ikke det som vi kunne lese oss til. Det ble venting for løperne ved den stekende uthusveggen og vi måtte ta de inn i skyggen for avkjøling.

Ut over i 1. og 2. etapper ble vi enig om at vi registrerte inn løperne og ga de utskriftslappe som vanlig, mens EKT-funksjonærene jobbet og slet for å finne feilen. Heldigvis hadde to Freidigløpere med datakompetanse 1. etappen for sine lag og ble hyret inn som assisterende. Det var Helge Rustad og Geir Owren. For stafetten var dette tilsynelatende ganske kritisk, men vi kom raskt på å gjøre det enkelt og sikkert: Vi plasserte to personer med penn og papir i nordre innkjøringsport (målgang) og noterte startnummer på alle 3. etappeløpere. Da hadde vi innkomstrekkefølgen klar for å sette opp resultatlista når alle var kommet i mål. Og datafolka, både egne og innleide, jobbet som bare det gjennom hele stafetten!

Etter målgang av de fleste laga ble resultatene i klassene satt opp og vi ordnet oss til for premieutdeling. Akkurat i det vi skulle til å proklamere premievinnerne foran ventende løpere, kom det ilbud fra tidtakerbua med resultatliste - komplett! Den var identisk med våre notater, men med tider naturligvis. Vi fikk delt ut premier til rette og verdige vinnere i stafett!

Det som viste seg med dataprogrammet, var at det tok seg den friheten å kjørte to løpsoppsett samtidig: Ett oppsett som vi brukte ett par døgn tidligere som test i Gruva og det rette oppsettet som vi gjorde samme kvelden. Det rette lå i bakgrunnen og gjorde jobben sin, mens testoppsettet lå øverst og viste oss ingenting på skjermen.

Feilen ble oppdaget og vi slapp dermed med skrekken og alle var lykkelige! 

Vi syntes selv at vi gjennomførte arrangementet som vi kunne forvente etter å ha fått det i fanget bare ca. 10 måneder før løpsstart. 

Og det viktigste: Nils sine løyper var helt topp og vi kåret de rette vinnerne!


Eivind