Sakliste til årsmøte 14.2.

Postet av Førde Idrettslag den 6. Feb 2022

Balanse 2021.pdf

Sakliste til årsmøte 14.2.
Det vises til innkalling til årsmøte av 16. januar 2022. 

Stad: FIL-Huset, Hafstadparken. 
Dato og tidspunkt: Måndag 14. februar 2022 kl 18.00.

Sakliste 

1. Godkjenne de stemmeføre. 
2. Godkjenne innkallinga og sakliste. 
3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsmeldinga. 
5. Behandle rekneskap 2021. 
6. Behandle forslag og saker. 
         - Støtte til unge løparar. 
7. Vedta budsjett 2022 
8. Føreta valg. 

Følgande dokument blir lagt ut på nettsida.  
1. Årsmelding 2021.  Vil bli delt ut på årsmøte.  Årsmeldinga finn du her:  årsmelding2021.pdf
2. Rekneskap 2021. Rekneskapen finn du her: Resultatregnskap 2021.pdf
     Balanse: Balanse 2021.pdf
3. Styrets forslag til budsjett 2022: Budsjett 2022.pdf
4. Valkomiteens innstilling. Vert presentert på årsmøtet. 

Med vennleg helsing 
Styret FIL-OrienteringKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.