Kulturpost K08 med kode MOSE - Vis hensyn!

Postet av Lillomarka Orienteringslag den 10. Aug 2023

Vi har nå valgt å sette ut to ekstra postskjermer for kulturpost 08 med QR-kode.

Den ene står ved barnehagens hjørne, nordvest for posten. Den andre står i øvre del av 8-tallet på kartet, ved stien det er naturlig å bruke fra skogen ned til tunnelinngangen. Dermed skal det være unødvendig å gå ned til selve postdetaljen for å registrere koden.

Når vi ikke fjerner posten som står ved tunnelinngangen, skyldes det at kartet er trykt og solgt i mange eksemplarer. En manglende postskjerm vil forårsake mye ekstra tråkk rett ved riktig detalj.

Vi håper at turorientererne velger å registrere kode på en av de alternative postskjermene eller rett og slett skriver inn koden på nettløsningen eller på klippekortet uten å besøke detaljen.Kulturpost 08 - vis hensyn!

Postet av Lillomarka Orienteringslag den 7. Aug 2023

Vi har fått melding om at det er flere turgåere som har på vei til/fra kulturpost 08 har tråkket inn i tilstøtende hager og på nysådd gressplen. Det er litt trangt i terrenget akkurat der, men det er fullt mulig å komme frem til posten uten å gå inn i hager. For dere vil oppsøke posten, oppfordrer vi om at dere trår ekstra varsomt og viser hensyn. Alternativt kan dere se på dette bildet og skrive av postkoden: "MOSE". Som dere ser er det jo tett med vegetasjon i åpningen, så i stedet for å gå helt frem til posten kan dere kanskje heller bruke litt ekstra tid i terrenget lengre opp på Kolås for å se etter sopp?

Vi skal vurdere om eventuelt kan flytte posten noe for å redusere faren for konflikt med tilstøtende naboer. Vi legger ut oppdatert informasjon når det foreligger.


1 Kommentar

Årets kulturposter i Lillomarka er på plass!

Postet av Lillomarka Orienteringslag den 5. Aug 2023

Nå kan dere gå ut og se etter de 12 gjenværende postene i årets Lillodilt. Dere kan finne interessant informasjon om de ulike stedene, som for eksempel Store Ravnkollbakken på bildet. Den finner dere i turbeskrivelsen. 

Bruk gjerne tid og ta med soppkurv samt eventuelt bærplukker, fordi nå begynner det å bli litt av hvert å finne. De tre kiloene matriske som var på Kolås finner dere imidlertid ikke fordi de tok vi med oss ved postutsettingen - men det kommer mer!

God Tur!