Turorientering 2017

Postet av Melhus IL - Orientering den 16. Mai 2017

I år fortsetter vi som i fjor men noen små justeringer. Tilbudet er tilpasset alle. Og med alle mener vi absolutt alle.

Årets turorientering har 4 kategorier turer.

  1. Grønn løype – er en løype som går på stier og veier. Egner seg for alle også de som er litt dårlig til beins og som evt. sitter i rullestol.
  2. Rød løype – en løype som vil gå i variert terreng med gode ledelinjer og holdepunkter. Det vil kreve litt kunnskap om kart, men vil være overkommelig for de fleste.
  3. Postplukk – dette er den «tradisjonelle» turorientering som de aller fleste kjenner til fra før. Det er turer som vil utfordre deltakeren litt og forutsetter at en kjenner til kart og kompass.
  4. Toppturer – i den siste kategorien har vi valgt ut 2 toppturer i nærmiljøet. Dette er enkeltposter som egner seg som en egen tur. Turene gir hver 10 poeng.

Grønn løype - Melhus sentrum – øst- og vestsiden

Et godt utgangspunkt for disse er Melhus skysstasjon. Til sammen 30 poster/stolper som hver gir 2 poeng. Postene i denne løypen er stolper med rød og hvit topp, og hvor postkoden står på toppen av stolpen. Se bilde.

Rød løype/postplukk – Øyberget/Momarka

I år har vi valgt på Øyberget vest og Momarka. Parkering på Lauvåsen og i Skjetnemarka.

Parkering er angitt på kartene, og gode utgangspunkt er Lauvåshaugen og skytebanen i Skjetnemarka. Til sammen 60 poster som hver gir 2 poeng.

Husk parkeringsavgift på Lauvåshaugen og i Skjetnemarka.

Toppturer

Passer fint til søndagstur med hele familien. I år har vi valgt en liten vri med en topptur på Lundamo.

Undurshaugen, Rødde (10 poeng) – parkering anbefales ved Rødde folkehøgskole.

Høgstenen, Lundamo (10 poeng) – parkering anbefales ved Storvatnet. Avkjøring i Lundamosentrum hvor det er merket skilt mot Lyngen.


Felles informasjon

Postene står ute til og med fredag 15. september. Vi må nemlig ha ei helg på oss til å ta inn postene før elgjakta starter.

Vennligst benytt de angitte parkeringsplassene. Husk parkeringsavgift der det er.

Vi bruker «flate» postmarkører, som kan være litt vanskeligere å få øye på enn de vanlige postskjermene. Dette har vi gjort fordi de andre ble så lett ødelagt / kommer bort. Postene er påført bokstavkode som påføres det vedlagte kodearket. Gi beskjed dersom noen poster er forsvunnet eller sterkt skadet!

Vi selger tur-o også via internett, sjekk o-gruppas hjemmeside www.melhusorientering.no.

Du kan også registrere postkodene på nett. Gå inn på www.turorientering.no/melhusil. For å kunne registrere postkodene må du registrere deg om du er ny bruker og logg deg inn.

Dersom flere i en familie ønsker å bruke samme kartkonvolutt, må man kjøpe ekstra kontrollkort til kr 20,- for å bli registrert som deltager.

Kodearket eller kontrollkortet kan i tillegg til internett leveres/sendes til:

Stein Ivar Foss, Måssåvegen 11, 7227 Gimse, evt e-post sif@getmail.no innen 1. oktober.

Merkekrav/premiering

Merkekravet er differensiert i kategoriene med eller uten handikap. Kategoriene har en veldig «løs» definisjon og du fastsetter selv om du deltar med eller uten handikap. Vårt ønske er at de som ikke er så førlige også har muligheten til å sanke nok poeng i den grønne løypen for å nå merkekravene.

Merke

Uten handikap

Med handikap

Gull

Minimum 160 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 50 poeng

Sølv

Minimum 140 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 40 poeng

Bronse

Minimum 120 poeng (herav minst 1 topptur)

Minimum 30 poeng

Gullmerke i 5 år gir bronseplakett, i 10 år sølvplakett, i 15 år gullplakett. Det deles også ut plaketter for 20 år, 25 år, 30 år etc. Dersom sølv-kravet innfris i to år, er det likeverdig med gull-krav i ett år.

Den første gangen man klarer et merkekrav, får man merket gratis. Man kan bare få ett merke pr. år. Ellers kan man få kjøpt merker til kr 15,- pr stk. Plakettene er alltid gratis.

ÅRETS TUR-O-ER

På høstavslutningen trekker vi ut årets tur-O-er. Alle som leverer inn registreringsskjema eller registrerer seg på nett er med i trekningen av en flott premie.

Kan du tenke deg å finne ut mer om orientering og hva vi i Melhus IL orienteringen har av tilbud?

Gå inn på våre nettsider www.melhusorientering.no for mer informasjon. Her vil det ligge informasjon om avslutningskvelden når den nærmer seg.

GOD TUR!

For Melhus IL O-avd.: Kåre Onsøyen (900 82 420) og Stein Ivar Foss (976 94 18).