Medlemsmøte i Gruva mandag 11. september

Postet av Melhus IL - Orientering den 7. Sep 2017


INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE I MIL O-AVDELING

MANDAG 11. SEPTEMBER 2017 KL 2000 I KLUBBHUSET I GRUVA 1. ETASJE

SAKLISTE (saker med feit skrift viktigst)

1. Kort referat fra styret / hovedstyret (æresbevisninger) /: Økonomi/investeringer v/ Stein Ivar

2. Turorientering v/ Stein Ivar og Kåre: Status 2017 + planer 2018

3. Ukens løype v/ Martin: Status 2017 + planer 2018.

4. Kart v/ Eivind: Status kart:

5. Internopplæring: Løypelegging (generelt og OCAD/ Purple Pen) + Brikkesys + Annet?

6. Arrangement: Kort om sesongens løp; Karuselløp + treningsløp + O6` er + U-løp +KM

Skal vi satse på større løp neste år?  Litt om fordeling av kart og ansvarlige 2018-sesongen. Servering ved treningsløp?

7. O-teknisk trening i marka + oppfølging av rekrutter + utnytting av treningsløpene i september/oktober.

8. Vintertrening v/ Kjell Rune, Eivind  og Atle: Kort om 2016/2017 + Opplegg 2017/2018 ute/inne/o-teknisk. Vi har fått hallen i Brekkåsen skole mandager 1900-2100 og ønsker fortsatt ungdomstrening der. Gymsalen i Brekkåsen idrettsbarnehage har vi onsdager 1800- 2100. O-løp 3. hver onsdag de to neste blir det rekrutt-trening inne mellom 1800 og 1930. Voksne har løpetrening mellom 1900 og 2000 og  avslutter inne mellom 2000 og 2100. Treningsavgift?

9. Sosiale tiltak: Overnattingstur hvor i 2018? + markering av avslutninger av vår- og høstsesongene + Annet?

10. Allidrett + skoleorientering v/ Kjell Rune, Audun K og Eivind: Status 2016

12. Løpsdrakter/overtrekk v/ Ingrid R og styret: Ny runde! Noen retningslinjer for hvem som skal "leie" skjort.

12. Bruk av hjemmesida og sosiale media til informasjon og PR.

13. Annet?

Fare for enkel servering!