O-dvalen er over!

Postet av Melhus IL - Orientering den 9. Aug 2020Etter flere uker med pause i felles treninger og løp i klubben er vi nå i gang igjen!

Først litt om våre begrensinger i disse koronatider:

O-sporten har vært heldig og kunne drive sporten sin relativt normalt i alle aldersgrupper siden juni. Smittesituasjonen er nå så pass negativ at ytterligere gjenåpning ikke kommer med det første - det er heller en tendens til skjerpede regler i samfunnet rundt oss. Når vi nå starter på igjen, også med terminfestede løp, er det om å gjøre å etterleve de regler vi er blitt vant til på trening og som er praktisert i større løp.

Vi må derfor prøve å etterleve smittevern-reglene så godt som mulig, slik at vi unngår å bli innviklet i kjedelige hendelser til skade for enkeltpersoner og o-sporten. 

Under gjengis et utdrag av smittevern-veilederen som er vedlagt innbydelsen til ungdomsløpet onsdag:

 Generelt.

  • Denne veilederen tar utgangspunkt i NOFs veileder datert 15.06.2020. Generelt gjelder at personer som er syke eller har symptomer på smitte, ikke skal komme til arena. På arena gjelder ellers en- meters regelen. Alle skal forholde seg til de føringer som her er skissert og de føringer som smittevernansvarlig ev gir på stedet.
  • Arrangementet gjennomføres etter modell «Kom-løp-dra hjem». Ut fra dette blir det ikke premieutdeling, kiosksalg, oppslagstavle o.l. All informasjon blir lagt ut på nett. Foreldre/sjåfører bes ikke oppholde seg unødig på arena.

 Oppmøte / Start.

  • Løperne går direkte fra parkering til start via arena der overtrekks klær kan legges igjen. Hender, brikke og kompass skal rengjøres før start. Utstyr for dette vil være tilgjengelig ved start. Kart deles ut i startøyeblikket unntatt N/C løpere som får dette på forhånd. Det vil være kart tilgjengelig for N/C løperne før start. Første start kl 17:30 – se for øvrig PM som legges ut på Eventor

 Stempling.

  • Om du trenger tid for å stake ut kursen til neste post, så trekk unna posten slik at berøring unngås.

 Mål.

  • Løperne avleser brikke ved målgang og sluses videre til vask av hender, kompass og brikke. Etter målgang skal løpere gå mot parkering og dra hjem.
  • Det blir ikke utdelt lapp med strekktider og ingen resultatoppslag – bare på nettet og det vil heller ikke være tilgang på drikke. Løperne må selv ta med nødvendig drikke.

---------------------------------------------------------------------

Hva er tilbudet i denne uka? Vi ordner løyper til bedriftløp tirsdag som også brukes i O6`er og ungdomsløp onsdag!

Bedriftso-løp

Vi hadde fra i vinter meldt oss som arrangør av bedriftso-løp, men inntil nå er hele terminlista blitt strøket. Så nå i sommer fikk vi signaler om at kretsen ønsket å få til et korontilpasset løp etter ferien. Det viste seg så at at vi stod som første arrangør og blir dermed en prøveklut for bedriftso-kretsen. Løpet går fra Sjetnan parkeringsplass ved innkjøring til Skjetnemarka skistadion med start mellom kl 1600 og kl 1900. Allerede her er det bare å møte opp og løpe!

Ungdomsløp

Vi ble i sommer spurt om vi kunne arrangere vårt avlyste ungdomsløp i juni nå i august. Det sa vi ja til dersom vi kunne kombinere dette med vår O6`er. Ungdomsløp er et påmeldingsløp der fristen går ut i mandag kveld. Her er det absolutt mulig å delta for våre ungdommer opp til 20 år. Meld i fra innen i morgen kveld. Link til påmelding er her.

O6`er

Her kommer det løpet som er oppsatt i vår terminliste. Det blir det tredje løpet av 6 og som sagt går det fra Sjetnan parkering. Vi fletter inn våre løpere i ungdomsløpet, men vi har egne resultatliste utenom disse. Start er onsdag fra kl 1800 og framover en drøy time. Still i den fineste uniform og delta samtidig med ungdomløpere! Eller så tar vi løpet som det kommer og følger restriksjonene som er oppsatt for ungdomsløpet referert over.