Bremsa naturreservat

Postet av Konnerud IL den 19. Jun 2022

Post 72, svart tur Katthusdalen, ligger i kanten av Bremsa naturreservat. Dette er et område på 55 dekar som ble opprettet som naturreservat 20. juni 1986. Formålet med fredningen er å bevare et område som omfatter rikmyr og sumpvegetasjon med sjeldent og ekstremt rikt planteliv. 

Av registrerte rødlistede arter i reservatet finner vi «brunskjene». Vegetasjonen i reservatet er fredet.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.