Medlemsmøte torsdag 3. september kl 2000 - 1. etg klubbhuset i Gruva

Postet av Melhus IL - Orientering den 1. Sep 2015


Melhus IL logo.jpg
MEDLEMSMØTE


Det innkalles til medlemsmøte i MIL O-avdeling

Dato: torsdag 3. september 2015 kl 2000
Sted: 1. etg. klubbhuset i Gruva

SAKLISTE
 1. Kort referat fra styret / hovedstyret / NOF: Økonomi/investeringer v/ Stein Ivar
 2. Turorientering v/ Stein Ivar og Kåre: Status 2015 + planer 2016 + Turo på nett. Mye nytt å snakke om fra årets sesong.
 3. Ukens løype v/ Martin: Status 2015 + planer 2016.
 4. Kart v/ Audun B: Status kart: Små oppdatering av andre kart (Øyberga+Gimse+Høyeggen)? + nytt sentrumskart? + neste revisjon (Våttåsen)?
 5. Internopplæring: Løypelegging (generelt og OCAD) + Brikkesys + Annet?
 6. Arrangement: Kort om sesongens løp; KM lang + Bedriftsløp + Karuselløp + treningsløp + O6` er + litt om fordeling av kart og ansvarlige
  2016-sesongen:
  Audun B sitt forslag til arrangement 2016: Torsdag 26. mai: Ungdomsløp -"Melhus-rekrutten" på Tambartun; Løypelegger Audun B.
  Tirsdag 23. august: KM-bedrift i Skjetnemarka. Starte på åsen vest for skivene (jomfruelig terreng for de fleste og OK kart). Utnytte Ånøy-sida samt deler av Kjølen evt. Kjølen/Momarka (og dermed unngå hogsten). Løypelegger Eivind.
  O-karusell: Vassfjellet vest fra Rye. Løypelegger Atle.
 7. O-teknisk trening i marka + oppfølging av rekrutter + utnytting av treningsløpene i september/oktober + ansvarsfordeling.
 8. Rekruttering v/ Kjell Rune og Atle: Status 2015 + Rekruttering 2016; Finn Fram dagen + oppfølging nye familier i høst/vinter + nybegynneropplæring 2016 + Annet smart?
 9. Vintertrening v/ Kjell Rune og Atle: Status 2015 + Opplegg 2016 ute/inne/o-teknisk. Er salen i idrettsbarnehagen for liten når vi har så mange rekrutter? Skal vi søke andre lokaler – for alle?
 10. Sosiale tiltak: Overnattingstur + markering av avslutninger av vår- og høstsesongene + Annet?
 11. Allidrett + skoleorientering v/ Kjell Rune og Audun K: Status 2015
 12. Løpsdrakter/overtrekk v/ Ingrid R og styret: Supplering?
 13. Bruk av hjemmesida og sosiale media til informasjon og PR.
 14. Annet

Vi håper så mange som mulig har anledning til å møte.