Generell informasjon om vintertreningene kommende halvår

Postet av Melhus IL - Orientering den 6. Nov 2016

Vintertreningene fortsetter som tidligere å, men når vi har blitt så mange blir den delt litt mellom Brekkåsen Idrettsbarnehage og Brekkåsen skole. Vi har også måttet gjøre om betegnelsene på gruppen for å skille de bedre.

REKRUTTER blir benevnelsen på gruppa opp til om lag 12år. De får treningstid i Brekkåsen Idrettsbarnehage onsdager mellom kl1800 og 1915 med oppstart onsdag 4. januar. To av tre treninger blir inne i salen, mens hver tredje trening blir et enkelt gateo-løp. Trine og Eivind har ansvaret for rekruttene.

UNGDOM blir benevnelsen på gruppe fra 13 til om lag 16 år. De får treningstid inne i Brekkåsen skole mandager mellom kl1900 og 2030 med oppstart førstkommende mandag den 7. november. Ungdommene får etter jul en treningskveld nummer to, da de skal ha trening fra Brekkåsen Idrettsbarnehage mellom kl1800 og 1915. Det blir løpetrening ute hvorav hver tredje treninga blir o-løp sammen med rekrutter og voksne. Atle har fortsatt ansvaret for ungdommene.

VOKSNE har det samme opplegget som de to siste åra med treninga fra Brekkåsen Idrettsbarnehage onsdager mellom kl1900 og 2100. Det blir fortsatt utetrening mellom kl1900 og 2000 med alternering mellom intervall, o-løp og langkjøring, mens det blir fast innetrening mellom kl2000 og 2100. Etter jul blir det mulig å starte mellom kl1800 og 1900 i o-løpet, mens innetreninga den kvelden fortsatt starter som vanlig kl2000. Ansvaret for treningene fordeles på noen av de som vanligvis er med på disse treningene.