Rønningstrøa i skuddet!

Postet av Melhus IL - Orientering den 25. Mar 2022


Onsdag for vel ei uke ble det for første gang løpt o-løp i gater på Rønningstrøa. Atle hadde tegnet grunnlagskart i sprintnorm og tatt førstegangs synfaring av området. Utgangspunktet for løpet var barnehagen som ligger på eiendommen til Rønningsgårdene. Rett opp bratta derfra ligger Rønningstrøa som har vært utmark-slått/ -beite til disse gårdene. Etter den store boligutbygginga har området fått noen utnavn som Sjampanjeåsen og Porsche-town.

De første åra av 1980-tallet ble det tegnet o-kart helt fra Løsetvegen og opp til Lenadalskartet som var ferdig på midten av 1970-tallet. Disse to karta ble koblet sammen og døpt Vassfjellet Vest med utbredelse fra Løvsethaugen lengst nord på vårt nye sprintkart og til Gravråksmyra rett opp for Hofstad i sør. Kartet manglet noen få 100 meter til Gaula sitt kart Vassfjellet sør. Synfarer var Sturla Arnesen i Trollelg og rentegner Ole Gundersen i Gaula.

For å innvie denne dette store tilskuddet med synfarte o-kart i våre nærområde, ble vi tildelt KM lang + Nasjonalt løp i 1988. I våre dager er ikke slike arrangement formelt delt , men det opereres med mesterskapsklasser i stedet. 

Løpsdagen var 12. juni 1988 og vi hadde fått låne det åpne beitelandskapet nord på Rønningstrøa. En fenomenal plass i seg selv med fantastisk utsikt sør-, vest- og nordover til Melhus, Orkdal, Trondheim og enda lenger. Samlingsplassen var også helt ideell for løp nordfra på kartet og opp Svartåsen for videre løyper sørover og oppover. Samlingsplassen brukte vi også til bedrifts-o-løp i 2012, da også i godt vær og med kjempedeltagelse.

Til KM lang hadde vi mobilisert alle våre medlemmer og dagen opprant med sol fra skyfri himmel og god sommertemperatur.

Her kommer et bilde av midtsida av innbydelsen som har mange interessante opplysninger og navn på noen av nøkkelpersonellet:


Vi ser at klasseinndelinga og nivå er nærmest helt lik i dag, men påmeldingsavgifta var mer dempet. Trykte kart var det også denne gangen, men trykkinga gjorde vi selv med Mulle-trykk. Vi kunne bruke flere timer for å trykke opp løyper til større løp

Ellers kan en her se kjente navn som enda er aktive.


Ivar var altså løypelegger for de 13 løypene - alt fra korteste N-løype til løypa som H21- fikk på voksne 19,2km. Den hadde kartbytte like nord for Løvsetdamtjønna og løperne fikk omtrent to runder rundt Litlfjellet før de returnerte til Rønningstrøa godt og vel sliten!

Litt moro å lese TD`s kommentar til terreng, kart og løyper. Legges løyper og poster fornuftig etter kart og terreng, er det opp til løperen å gjøre resten.

Legg også merke til at 1. utgaven av kartet ble trykt i 1:15000, noe som fortsatt er norm internasjonalt og brukes i nasjonale og internasjonale konkurranser.

Mye interessant lesning her:


Dermed var overgangen til ei ny tid på Rønningstrøa vel blåst.

For de som deltok var det i tillegg lett å se det store hogstfeltet som har bredt seg ut både oppover i Svartåsen og sørover i retning vanntanken rett opp for Storåsen/Østerdalsvollen. Av dette feltet blir ryggen rett opp for Løvsetvegen fra vegen opp til Rønningstrøa og sørover til vanntanken bebygd nå i de nærmeste åra. 

Terrenget minker, men sprintkartet blir større!