Innkalling til årsmøte i Eidsvoll OL 2024

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 7. Feb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll OL.

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars 2024 kl. 19:00 på Skistua, Eidsvoll Verk.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 6. mars 2024 til styret@eidsvollorientering.no. Det ønskes at Mal for forslag.docx brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.eidsvollorientering.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Eidsvoll OL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Eidsvoll OL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Eidsvoll OLs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder kontaktes på leder@eidsvollorientering.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Ny utviklingstrapp for orientering

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 13. Jan 2024

Norges Orienteringsforbund har laget et ny utviklingstrapp for orientering, se https://utviklingstrappa.idrettenonline.no/next/p/72341/hjem. Utviklingstrappa skal bidra til en en systematisk utvikling av utøverens ferdigheter fra start som nybegynner til man er mer erfaren, enten det er for å sanke medaljer på elitenivå eller ønske om å være aktiv i o-sporten livet ut.

Utviklingstrappa er ment som et verktøy for trenere, utøvere, ledere og foreldre både i klubb, krets og forbund som skal gi en praktisk og hensiktsmessig veiledning til å lage gode treningsopplegg som er tilpasset for de ulike nivåene i orientering og hvilke «krav» som bør stilles til utøvere på de forskjellige nivåene.

Den beskriver en god progresjon i treningsarbeidet for å utvikle de egenskapene som er viktigst for å prestere i orienteringsløp: o-teknikk, utholdenhet, løpeteknikk, mentale egenskaper m.fl.

Utviklingstrappa består av syv «trinn» der trinn 1-5 bygger på tidligere modell.  Aktiv start og aktiv med orientering hele livet er nye «trinn». Trinn 1 til 5 beskriver en alderskategori, men trappa kan brukes uavhengig av alderstrinn, f.eks. treningsår. Det vil være flytende overganger mellom de ulike trinnene.

Hvert trinn er stort sett bygd opp med flg. innhold:

  • Hva er viktig i den aktuelle perioden og hvilke forutsetninger behøver utøveren
  • O-teknikk (generelt, spesifikt for skog og sprint, analyse)
  • Fysisk trening (utholdenhet, styrke, løpeteknikk, spenst og hurtighet)
  • Mentale og taktiske elementer
  • Den helhetlige utøveren (pubertet og kjønnsforskjeller, ernæring og kosthold, fair play, antidoping, miljø, totalbelastning m.m.)
  • Trenerens rolle

For de som ønsker å gå mer i dybden på flere av områdene, så er det tatt med mer fagstoff og grundigere beskrivelse under «generell teori». 

Nytt i denne utgaven av utviklingstrappa er beskrivelse av orientering som en aktivitet man kan ha glede av gjennom hele livet. Den omhandler de aller fleste utøvere som har orientering som sin aktivitet med varierende ambisjoner, og denne perioden kan starte når som helst i livet.

Utviklingstrappa er tilgjengelig som:
Kurs i løypetegning i januar

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 3. Jan 2024

Norges Orienteringsforbund inviterer til digitale grunnkurs i løypetegning Purple Pen og OCAD i januar 2024. 

Kursene (særlig i Purple Pen) anbefales til alle som skal legge løyper til Eidsvoll-o-karusell, treninger, turorientering eller stolpejakt. Purple Pen er et gratis program for løypelegging som kan lastes ned fra https://purple-pen.org/.

Følgende kurs tilbys:

  • Kurs 1 Purple Pen, 8. januar kl. 1800 – 2200, invitasjon og påmelding HER 
  • Kurs 2 Purple Pen, 30. januar kl. 1800 – 2200, invitasjon og påmelding HER
  • Kurs 1 OCAD, 15. + 16. januar kl. 1800 – 2200, invitasjon og påmelding HER 
  • Kurs 2 OCAD, 22. + 23. januar kl. 1800 – 2200, invitasjon og påmelding HER

Hvert av kursene har 20 plasser. Purple Pen-kurset går over 1 kveld, mens OCAD -kurset går over 2 kvelder.

Kursene foregår digitalt på plattformen Zoom. Alle må installerer programvare på sin PC/Mac og ha Zoom installert før kurset starter. Dette står forklart i invitasjonen.

Målgruppe/mål:
Alle over 14 år som vil lære å tegne løyper i Purple Pen og / eller OCAD og anvende verktøyene til løypetegning for trening, skole-o, tur-o og o-løp. Kursene er grunnleggende.

Påmelding til alle kursene gjøres via lenkene over til de respektive kurs.

Påmeldingsfrist til det første kurset er 5. januar 2024.
Støtt oss med din grasrotandel!

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 3. Jan 2024

Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller går inntil 7 prosent av din spilleinnsats til den grasrotmottakeren du velger - uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i EIDSVOLL ORIENTERINGSLAG.

Du kan bli grasrotgiver til Eidsvoll Orienteringslag i alle Norsk Tippings kanaler, f.eks. på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/980237524, eller ved å sende SMS "Grasrotandelen 980237524" til 60000.

I 2023 var det 21 spillere som hadde Eidsvoll Orienteringslag som sin grasrotmottaker. Se statistikk over antall grasrotgivere og generert grasrotbeløp på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/980237524.
Vintrtrening for ungdom og voksne torsdager kl. 18:20

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 20. Nov 2023

Eidsvoll Orienteringslag inviterer til vintertreninger for ungdom og voksne i K-bygget ved Eidsvollhallen torsdager fra kl. 18:20. Vi har tilgang til selve hallen kl. 18:30-19:30.

Torsdag 23. november spiller vi innebandy. Senere kan det bli aktuelt med andre aktiviteter, sirkeltrening, o-teknisk trening. Kanskje legger vi inn en løpetur rundt Skovseth'n i forkant. Vi legger opp treningene etter de som deltar.

Vel møtt til fysisk og sosial vintertrening!