Innkalling til årsmøte i Eidsvoll OL 2024

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 7. Feb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Eidsvoll OL.

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars 2024 kl. 19:00 på Skistua, Eidsvoll Verk.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 6. mars 2024 til styret@eidsvollorientering.no. Det ønskes at Mal for forslag.docx brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.eidsvollorientering.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Eidsvoll OL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Eidsvoll OL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Eidsvoll OLs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder kontaktes på leder@eidsvollorientering.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret