Protokoll fra årsmøtet 2024

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 23. Mar 2024

Eidsvoll OL avholdt årsmøte 2024 på Skistua 20. mars 2024.

På årsmøtet ble det behandlet ordinære årsmøtesaker. I tillegg ble det vedtatt ny lov for Eidsvoll OL og det ble vedtatt at Eidsvoll OL er et selveiende og frittstående idrettslag. Dette innebærer at Eidsvoll OL ikke er en «lokalklubb» i Raumar Orientering, men at Eidsvoll OL og Raumar Orientering må være to likeverdige idrettslag.

Protokoll årsmøtet 2024

Vedtatte dokumenter:
Saksdokumenter til årsmøtet 20. mars

Postet av Eidsvoll Orienteringslag den 13. Mar 2024

Styret viser til innkalling til årsmøte av 7. februar 2024.

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars 2024 kl. 19:00 på Skistua, Eidsvoll Verk.

Under følger saklisten og saksdokumentene for årsmøtet:

Styret gjør særlig oppmerksom på sak 10.2 om forholdet mellom Eidsvoll OL og Raumar Orientering hvor styret foreslår følgende vedtak: "Eidsvoll OL er et selveiende og frittstående idrettslag. Dette innebærer at Eidsvoll OL ikke er en «lokalklubb» i Raumar Orientering, men at Eidsvoll OL og Raumar Orientering må være to likeverdige idrettslag. (...)"

Mvh,

Styret